ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος : Μιχαήλ  Ραγκούσης

Αντιπρόεδρος : Ευθύμιος Καλαράς

Γενικός Γραμματέας : Δημήτριος Καρυπίδης

Αν. Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Κατσαρός

Ταμίας: Στεργιανή Αργυροπούλου

Γενικός Αρχηγός : Αλέξανδρος  Ταξιλδάρης

Μέλος : Αντώνιος Καμπάς  

Μέλος : Αθανάσιος Νταντανίδης

Μέλος : Νικόλαος Σαπρανίδης

Μέλος : Αθανάσιος Νταντανίδης

Μέλος : Νικόλαος Σαπρανίδης